Jdi na obsah Jdi na menu
 


poradna pro jezdecké centrum

 

 

 

Jak založit jezdecké centrum

 

 

Prestiž jezdeckého centra

 

Jak vydělat peníze v jezdeckém centru?

Tento článek by měl být shrnutím možností výdělků jezdeckých center. Není jich moc a je škoda propásnout každou šanci :)

 

Ustájení koní

Cena ustájení se pohybuje mezi 10-25 Equus denně, což nemůže JC dost dobře uživit. Proot do začátku radím - nenastavuj zbytečně vysokou cenu ustájení a raději si udržuj dostatečnou zásobu Equus.

 

Spekulace s hnojem = nákup trusu a výroba hnojiva

Je nejsnazší a nejrychlejší výdělek JC, vhodný hlavně v začátcích, kdy se každý Equus počítá. Funguje to takto:


V obchodě JC nakoupíš trus. Chce to být rychlý a často sledovat stránku, protože většinu dne trus mizí bleskovou rychlostí. Jedná se o tentýž trus, který majitelé koní prodávají do obchodu pro chovatele za 3 Equus :) tentýž trus v dostupném počtu kupujeme v obchodě jezdeckého centra za 6 Equus a není jiná cesta, jak ho do JC dostat. Tak tedy kupujeme trus, ideálně 1000 kusů, což je limit na jeden den. Nakoupíme maximální možné množství, přjdeme na stráku Louky JC a tam klikneme na "Vyrábět hnůj z trusu" Z 25 jednotek trusu můžeš vyrobit jedno kvalitní hnojivo, které si můžeš nechat, ale ze začátku je lepšíprodávat ho do obchodu, kde za něj dostateš 190 Equus. Za 25 jednotek trusu zapatíš 150 Equus, takže na každém hnojivu vyděláš 40 Equus. Celkem tak denně můžeš pro své JC vydělat 1 600 Equus!

 

Pěstování plodin

Pěstovat plodiny je možné až na 5 loukách najednou, včetně skleníku. Každá plodina roste v jiném ročním období, má jinou cenu, jiný výnos, jiné využití. Skleník může mít JC pouze jeden a je v něm možné pěstovat celoročně kteroukoli plodinu. Na louku je navíc možné umístit strašáka, strašík zvyšuje výnos o 50%:

 

Na loukách, které se využívají jako pastviny, není možné nic pěstovat! Pěstováním louky samozřejmě také ztrácejí úrodnost. Nižší úrodnost znamená nižší výnos plodin.

 

POZOR! Mrkev je pro koně ustájené v JC zdarma, zvyšuje prestiž a koním přidává 6% energie denně. Jiné plodiny podávat koním nelze, pouze ve formě energetické drtě.

 

Ostatní plodiny jsou určeny buď ke zpětnému odprodání (tuřín výhradně slouží k výdělku pro JC), k výrobě drtí (louky-výroba drceného krmiva) a ze lnu a pšenice získává JC i podestýlku. Tu je možno prodat, nebo si ji nechat pro vlastní použití.

 

Kvalita jezdeckého cetra určuje prestiž, tedy víceméně. Ne vždy to tak je, proto je vhodné se před ustájením koně podívat na stránku JC, jestli mu prestiž nedělá jen množství boxů, které ale nemají dostatek stájníků a louky nejsou nedostatečné a špinavé, což je nevýhodné vzhledem k tomu, že čisté a úrodné louky dodávají koním na pastvě energii a morálku.

 

Faktrory určující prestiž a co pro to udělat:

Boxy

Roli hrají především počet boxů, jejich velikost, podestýlka a čistota. Na každých 20 boxů je potřeba najmout stájníka, pro prvních 20 boxů funguje "automatický" stájník. Ideální je vvypěstovat si lněnou podestýlku.

Boxy lze vylepšit sprachami. Sprcha nejenže zvýší prestiž, ale především kůň, který ji má v boxu (jednu sprchu lze přiřadit k jednomu boxu), spotřebuje o 10% méně energie při všech činnostech. To znamená, že pokud koně přihlásíš na závod, který ubírá 10% energie, se sprchou tvému koni ubere jen 9%. Vyjíždďka, která normálně ubírá 20%, ubere koni jen 18% atd. Sprchy se dají koupit na Černém trhu jezdeckého centra.

 

Louky

Prestižní centrum potřebuje úrodné, čisté a dostatečně prostorné louky. Není chyba začít s méně úrodnými loukami, ale když našetříš na úrodnou, investuj do ní. Stejně jako u boxů, stará se o čistotu louky stájník. Pro prvních 20 koní je zdarma, pro dalších 20 je nutné nějakého najmout, aby louky nebyly špinavé. nejenže koně na nich nenaberou energii a morálku, ale mohou se i otrávit: Na špatně udržovaných pastvinách jsou koně vystaveni riziku, že se napasou jedovatých rostlin.

 

Louky je potřeba nechat čas od času ležet ladem, aby se jim vrátila úrodnost, proto je potřeba mít jich v zásobě více.

 

Lekce

Lektor v JC být nemusí, ale rozhodně je lepší, pokud ho JC má. Může tak nabízet lekce s ustájenými koňmi. Lekce přidávají koním dovednosti ve dvou nejlepších disciplínách a majiteli koni přinášejí zisk. JC tyto lekce neplatí, platí pouze plat instruktora. Kvalita a cena lekcí se odvíjí zřejmě od prestiže centra. Lektor by v JC měl být samozřejmostí, stejně jako louky a podestýlka.

 

Zaměstnanci

O stájnících a lektorech už byla řeč. Zbývá tedy sedlář a podkovář. Sedláři na českém howrse zatím nejsou, protože sedlářem se může stát člověk až po 120 dnech. Podkováři již mezi námi jsou :) a tak mohou nahradit drahé dočasné zaměstnance. Podkovář vyrábí pro jezdecké centrum podkovy MF, které centrum nabízí všem koním zdarma. Kvalita podkov je závislá na kvalitě jezdeckého cetra, nejlepší jsou podkovy s bonusem 2 (výdrž +2, rychlost+2) .

 

Plat zaměstnanců ovlivňuje prestiž JC! Proto je výhodné zaměstnávat stále stejné zaměstance, prodlužovat smlouvy a zvyšovat plat na maximum! (zvášení platu je možné, pokud ve tvém centru zaměstnanec pracuje bez přerušení na stejné pozici alespoň 10 dní).

 

Ustájení koně

Prestiž závisí na kvalitě koní, kteří obývají tvé JC. K tomu, aby tvé skvělé centrum pronajímalo boxy jen lepším koním slouží nastavení minimálních dovedností (Kancelář JC - ustájení). Samotné nastavení na vysokou hodnotu ovšem prestiž nezvýší, je potřeba volit rozumně a s ohledem na kvalitu JC.

 

Soutěže

Soutěže mají svou blastní prestiž. Každé JC může pořádat 1 soutěž denně v každé disciplíně. Pořádat soutěže můžeš v Jezdecké centrum->Soutěže. Jejich prestiž souvisí s náročností - čím lepší koně se soutěže zúčastní, tím větší prestiž soutěž získá. Ale když budou soutěže moc těžké, nebudou se jich koně účastnit.

 

Popularita

Popularita znamená, kolik lidí za den zobrazí stránku jezdeckého centra. Popularita JC se zvyšuje obvykle s prestiží - centra v první dvacítce se zobrazují v tabulce a díky tomu je navštěvují "zvědavci" a "konkurence" :) Návštěvnost můžeš značně vylepšit i inzercí ve fóru (Inzerce jezdeckých center) a přispíváním do fóra Hra, kde se u tvého příspěvku vždy zobrazí i odkaz na tvé JC. Dále na stránku klikají lidé, kteří se chtějí zaregistrovat a vybírají si, nebo stávající nájemníci, kteří hledají novinky, nebo přemýšlí o prodloužení pobytu. I proto je dobré být s nájemníky v kontaktu.

Jezdecké centrum si můžeš založit po 20 odpracovaných dnech nebo si za 2 pasy koupit Obchodní klíč.

Jezdecké centrum (dále jen JC) si založíš snadno v Kanceláři jezdeckého centra. Odporučuji přečíst nápovědu, ačkoli to podstatné včetně stategie, kterou v nápovědě nenajdeš, se dočteš i tady :)

 

Krok 1 - Založení

K založení JC nepotřebuješ žádné body, každé JC získává 25 000 Equus do začátku. Je dobré mít stále na paměti, že mezi účtem chovatele a jezdeckého centra neexistuje žádná souvislost a body ani předměty nelze převádět. Jediné, co lze využít pro obě dvě hry, jsou tvé pasy.

 

Vybereš si tedy název svého JC, minimální dovednosti koní a cenu ustájení a JC je hotové! Tedy existuje, hotové zdaleka ještě není. Ale hned z počátku je dobré si uvědomit, že by mělo mít pěkné jméno. Nijak složité a doplněné kdejakými znaky, není to praktické. Než si centrum získá prestiž, doporučuji nechat minimální dovednosti koní na 0 a cenu ustájení zvolit v rozmezí 10-15. Tak bude centrum spolehlivě rychle plné. Časem je možné dovednosti i cenu zvyšovat, aby byly úměrné kvalitě centra.

 

Krok 2 - Vybavení

Jezdecké centrum nemůže být bez boxů a pastvin.

 

Boxy

Podle pravidel má každý majitel nárok na 1 box za 3 dny strávené na Howrse, takže 21. den na Howrse si můžete založit JC se 7 boxy. Je však potřeba dobře počítat! Boxy nejsou všechno. Do boxu je nutné koupit podestýlku. Časem je možné ji vypěstovat, z počátku ale není jiná možnost, než ji zakoupit v obchodě. Čím lepší podestýlka, tím větší prestiž. Tak je to s i boxy, kterých je na výběr více druhů a ceny se velmi liší.

 

Boxy se opotřebovávají každým dnem. Tomu nelze předcházet a opotřebení boxů není na závadu. Když je box opotřebený ze 75%, je nutné ho opravit, protože 100% opotřebený box se úplně zničí. Oprava jednoho boxu stojí 200 Equus.

 

Louky

Každý kůň v centru (1 box=1 kůň) by měl mít k dispozici půl akru louky. Nejmenší louka má 1 akr, vystačí tedy pro dva koně. Střední louka má 2 akry, je vhodná až pro 4 koně, velká louka má 5 a akrů a vejde se na ní tedy až 10 koní.

 

Louky mají různé velikosti, ale také různou úrodnost. Obojí se odráží v ceně, proto je třeba dobře počítat. Úrodná louka je lepší nejen kvůli prestiži, ale také více vydělá, pěstujeme-li na ní plodiny.

 

Louky používáním ztrácí úrodnost, proto je dobré mít více pastvin, aby se některá čas od času nechala ležet ladem a úrodnost se vrátila zpět na 100% nebo 50% dle kvality louky. Úrodnost se zvyšuje:

jaro: 1% denně

léto: 3% denně

podzim: 1% denně

zima: 0,2% denně

 

Pěstování plodin slouží jednak k zvýšení prestiže a kvality centra (mrkev, výroba energetických drtí), jednak k výdělkům. Pěstovat plodiny lze maximálně na 5 loukách najednou. Každá plodina má své období, kdy ji lze pěstovat. Více ve "Jak může jezdecké centrum vydělávat"

 

Zaměstnanci

Pro méně než 20 boxů není nutné shánět zaměstnance. Více o zaměstnancích v článku "Prestiž jezdeckého centra" Je však vhodné najmout lektora. Díky němu tvé JC může poskytovat lekce, což by měla být samozřejmost.

 

Soutěže

Každé JC může pořádat soutěže i bez nákupu závodní dráhy. Závodní dráha umožňuje pořádat více než jednu soutěž v každé disciplíně denně. Soutěže můžeš vytvořit v Jezdecké centrum-soutěže. U závodů pouze nastavíš dovednosti koní, u drezury prvky, u překážkového dostihu a parkuru vytváříš závodní dráhu. Pozor na zatáčky, dráha se musí vyjít do vyznačeného prostoru. Vlevo nad obrázkem je šipka zpět, kterou můžeš krok za krokem svů výtvor rušit . Doporučuji vůbec nepoužívat rovinyk, jen prodlužují dráhu a ubírají koním energii, přitom výrazně neovlivňují obtížnost. Opravdu tam nemusí být a každý si raději vybere soutěž, která ubere méně energie. Po uložení dráhy zkontroluj oblížnost, jestli není až příliš vysoká.

Nemusíš se bát, že by výhry v soutěžích platilo JC. Neplatí, ale také za pořádání soutěží nemá nic víc než prestiž.